ARAŞTIRMA VERİLERİNİN YÖNETİMİ VE AÇIK BİLİM ÇALIŞTAYI
11 Eylül 2018, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Son yıllardaki bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, verilerin yönetimini de etkileyerek, veri yönetimini son derece önemli hale getirmiştir. AB tarafından bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler açısından bilimsel araştırmaların “açık bilim paradigmasına” göre yürütülmesi hedeflenmektedir. AB’de bilimsel araştırmalara destek sağlanması için bu araştırmalardan üretilen bilimsel yayın ve araştırma verilerinin FAIR ilkelerine (Findable – Bulunabilir, Accessible – Erişilebilir, Interoperable – Birlikte Çalışabilir ve Reusable – Yeniden Kullanılabilir) uygun olması gerekmektedir. Açık Bilim paradigması ve FAIR ilkeleri konusundaki farkındalığın artırılması için GO FAIR adı verilen bir küresel açıklık girişimi başlatılmıştır.

Avrupa Birliği’nin açık bilim ve açık veriyle ilgili girişimleri, etkin veri yönetiminin bilimsel ve toplumsal gelişmede ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu gelişmeler kütüphanelerin ve kütüphanecilerin de “araştırma verilerinin yönetimi” gibi yeni roller üstlenmelerini gerektirmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki araştırmacıların ve kütüphanecilerin dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebilmeleri için 11 Eylül 2018 tarihinde TÜBİTAK-ULAKBİM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Boğaziçi Üniversitesinin işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde “Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı” düzenlenecektir. Bu çalıştayda alanında deneyimli yabancı ve yerli uzmanlar tarafından ele alınacak konular aşağıda listelenmektedir:

  • Açık bilim
  • Açık veri
  • Araştırma verisi
  • Veri yönetimi yazılım ve araçları
  • Araştırma verisi yönetimine giriş
  • Kütüphaneler için araştırma verisi yönetimi modelleri
  • Zenodo
  • Avrupa Açık Bilim Bulutu ve OpenAIRE hizmetleri
  • Açık bilim ve veri yönetimi politikası oluşturma