Orçun Madran

Orçun Madran, 1999 yılında Bilgi Yönetimi alanında lisans derecesini, 2005 yılında ise Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi‘nde Eğitim Teknolojileri alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Temel çalışma alanları, açık eğitim, açık lisanslar, semantik web, uzaktan eğitim, e-öğrenme ve mobil bilgi sistemleri olan Madran, Creative Commons Türkiye’de aktif olarak görev almaktadır.

Detaylı bilgi için: www.madran.net