İletişim

Gültekin Gürdal
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
gultekingurdal@iyte.edu.tr
Tel: +90 (232) 750 6330
Faks: +90 232 750 6333

Emine Hatun Gür
Boğaziçi Üniversitesi
ibisemin@boun.edu.tr

Filiz Ekingen Flores Mamondi 
Boğaziçi Üniversitesi
ekingen@boun.edu.tr